Politika Zasebnosti

Ta politika zasebnosti ureja vrste osebnih podatkov, način uporabe in obdelave uporabnikovih osebnih podatkov, ki jih z obiskom spletne strani ali z uporabo naših storitev zbira upravljavec spletne strani. Ta politika zasebnosti ureja tudi namene in podlago obdelave osebnih podatkov s strani upravljavca ter pravicami posameznikov na tem področju.

Upravljavec spletne strani in vaših osebnih podatkov je:

 

INFRA FIT STUDIO, storitve za nego telesa, d.o.o.

Ulica Heroja Staneta 9

3310 Žalec

URL: infrafit.si

Telefon: 070 385 000

e-pošta: info@infrafit.si

Upravljavec varstvu osebnih podatkov posveča veliko skrb. Obdelava osebnih podatkov poteka izključno v okviru veljavnih predpisov o varstvu podatkov, zlasti Splošne uredbe o varstvu podatkov – Uredba (EU) 2016/679 (v nadaljevanju: »GDPR«), vsakokratno veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov in drugo veljavno slovensko zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Osebni podatki so obravnavani zaupno in uporabljeni le za namen, za katerega se zbirajo.

V povezavi z uporabo spletne strani uporabnika naprošamo, da se seznani tudi s Splošnimi pogoji uporabe spletne strani in Politiko piškotkov.

 

V tej politiki zasebnosti zajete naslednje informacije:

 

 • kontaktni podatki upravljavca,
 • namen, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov,
 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
 • pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • veljavnost Politike zasebnosti.
 
 1. Pomen izrazov

Izrazi, uporabljeni v tej Politiki zasebnosti imajo naslednje pomene:

 

»mi«, »nas«, »INFRAFIT« pomeni družbo INFRA FIT STUDIO, storitve za nego telesa, d.o.o.

»osebni podatek« pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikov.

 

»upravljavec« v splošnem pomeni fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave. Upravljavec je družba INFRA FIT STUDIO, storitve za nego telesa, d.o.o.

»Spletna stran« pomeni infrafit.si in vse morebitne podstrani te spletne strani, ki jih upravljavec umesti na to spletno mesto.

»Obdelava osebnih podatkov« pomeni kakršnokoli delovanje, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana. Vrsta, podlaga in način obdelave vaših osebnih podatkov je odvisen zlasti od namena, zaradi katerega vaše podatke obdelujemo.

 

 

 1. Namen obdelave in podlaga za obdelavo osebnih podatkov

INFRAFIT uporabnikove osebne podatke uporablja, samo kolikor je to potrebno za doseganje opisanih namenov v tej Politiki zasebnosti in samo če sklenemo, da vam obdelava podatkov ne škoduje ali posega v vašo zasebnost na način, ki bi bil v nasprotju z našim zakonitim interesom za doseganje teh namenov.

Obdelava osebnih podatkov na podlagi pogodbe:

 

Skladno z doseganjem namena izpolnitve pogodbe, upravljavec lahko obdeluje naslednje podatke posameznika za naslednje namene: identifikacije posameznika,  rezervacije termina, vodenja registracije na spletni strani, obveščanja o terminu in morebitnih spremembah, za zagotovitev storitev, posredovanja dodatnih podrobnosti in/ali navodil za uporabo storitev, za reševanje reklamacij v zvezi s storitvami, obračunavanja storitev in za druge namene za izvrševanje pogodbenih obveznosti.

Obdelava osebnih podatkov na podlagi zakona:

 

Zakoniti interes je lahko uveljavljanje ali obramba pred pravnimi zahtevki  oziroma naš legitimen interes za obravnavo vašega zahtevka ali pritožbe ali za odziv na pravne zahtevke (točka (f) 1. odstavka 6. člen GDPR ali točka (f) 2. odstavka 9. člena GDPR).

V določenem obsegu, skladno s splošnimi predpisi, je pravna podlaga za obdelavo podatkov s strani upravljavca tudi zaradi zakonskih obveznosti upravljavca in potrebe po odzivu na zahtevke uradnih organov ali sodišč (točki (c) in (e) prvega odstavka 6. člena GDPR).

Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika:

 

Veljavna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je tudi posameznikova veljavna privolitev 6(a) člen GDPR. To velja zlasti v primeru naročil na e-novičke. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. V primeru preklica soglasje, preklic nima nobenega učinka za obdelavo podatkov na podlagi vašega soglasja za čas, preden ste soglasje dejansko preklicali.

 1. Obisk spletne strani
 • Samodejno shranjevanje podatkov

Ob vsakem obisku Spletne strani, se na strežniku samodejno shranjujejo dnevniške datoteke spletnega strežnika. To vključuje zlasti, vendar ne izključno naslednje podatke (v nadaljnjem besedilu »podatki dnevniških datotek«):

 • Informacije o vrsti in različici brskalnika
 • informacije o operacijskem sistemu uporabnika,
 • informacije o ponudniku internetnih storitev,
 • IP naslov uporabnika,
 • datum in čas dostopa.

INFRAFIT  zbira podatke o uporabnikovi uporabi spletne strani, času zadrževanja na posamezni podstrani Spletne strani, skupnem času obiska Spletne strani in načinu gibanja po Spletni strani, pri čemer se to navezuje tako na način kot na namen uporabe. Ti podatki so za nas pomembni, saj nam omogočajo, da lahko zagotovimo pričakovan in kvaliteten nivo delovanja spletnega mesta ter obenem postopamo skladno z našimi pravnimi obveznostmi in v skladu z našo željo po neprestanem izboljšanju storitev, ki vam jih nudimo.

Namen obdelave: Podatki iz dnevniških datotek se anonimizirano vrednotijo za izpolnjevanje naslednjih namenov:

 • nenehnega izboljševanja in prilagajanja spletne strani uporabnikom,
 • hitrega in učinkovitega odpravljanja napak,
 • za dostop do, delovanje, administracijo in izboljšave Spletne strani in poslovnih prostorov ter drugih vidikov našega poslovanja,
 • za analizo uporabnosti in kakovosti za izboljšanje naše Spletne strani; 
 • za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti ter za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov.

Ti podatki se shranjujejo s pomočjo piškotkov, uporabo katerih potrdite ob vsakokratnem obisku spletne strani. Več o piškotkih na naši Spletni strani si lahko preberete  v Politiki piškotkov.

Rok hrambe: podatke hranimo do 30 dni od dne obiska spletne strani. Več določb v zvezi s tem vsebuje Politika uporabe piškotkov.

 1. Uporaba rezervacijskega obrazca na spletni strani ali naročilo na vadbo
 • Osebni podatki, posredovani v rezervacijskem obrazcu oziroma naročilu na vadbo

Če uporabnik aktivno posreduje osebne podatke, na primer z izpolnitvijo posameznega spletnega rezervacijskega obrazca, registracijo, naročilom na vadbo ali na kakršenkoli drug način,  bodo ti podatki zbrani s strani upravljavca.

S posredovanjem osebnih podatkov z namenom naročila na vadbo, oseba, ki podatke posreduje, jamči da: (i) je pooblaščena za posredovanje teh informacij; (ii) da ste osebo obvestili o vsebini tega obvestila in (iii) da bo poskrbela za posodobitev in natančnost osebnih podatkov po tem, ko so nam bili posredovani.

INFRAFIT tako zbira naslednje podatke: ime, priimek, elektronski naslov, telefonsko številko, rojstni datum.

V zvezi z naročanjem INFRAFIT zagotavlja tudi storitev elektronskega obveščanja o terminih prek sporočil SMS in elektronske pošte, ki ga ponuja podizvajalec oziroma pogodbeni partner INFRAFIT. Z uporabo rezervacijskega obrazca in posredovanih podatkov v njem, uporabnik izrecno soglaša z uporabo teh osebnih podatkov tudi za namen obveščanja o dodeljenem terminu vadbe. Sporočila SMS in elektronska pošta so posredovani v zunanji sistem, v skladu s to Politiko zasebnosti.

Namen zbiranja: Osebne podatke, pridobljene z uporabo rezervacijskega obrazca na Spletni strani, bo INFRAFIT obdeloval z namenom: identifikacije posameznika,  rezervacije termina, vodenja registracije na spletni strani, obveščanja o terminu in morebitnih spremembah, za zagotovitev storitev.

Podlaga obdelave je vaša privolitev in zakoniti interes, ter tudi za izpolnjevanje pogodbenega interesa z uporabnikom storitev ali našimi strankami (naročniki).

Pogodbeni obdelovalec tovrstnih osebnih podatkov je tudi MY PLANLY, preko katerega je urejen sistem spletnega naročanja strank. Splošni pogoji oziroma politika zasebnosti INTENSIO d.o.o., je dostopna preko povezave na Spletni strani.

Rok hrambe: podatke hranimo 5 let od izpolnitve kontaktnega obrazca oziroma za daljše obdobje, v kolikor to določa in dovoljuje veljavna zakonodaja.

 1. Prejemanje elektronskih obvestil: naročilo na e-novičke

Posameznik lahko na spletni strani ali ob izpolnitvi vprašalnika pred vadbo oziroma kasneje, s posebnim pisnim soglasjem, posreduje svoj elektronski naslov in s tem izjavi, da želi, da ga INFRAFIT obvešča o posebnih promocijah, novicah, mu posreduje elektronska sporočila z namenom obveščanja, oglaševanja in trženja družbe INFRAFIT in v povezavi s storitvami, ki jih INFRAFIT opravlja.

V tem primeru upravljavec obdeluje naslednje podatke: elektronski naslov, datum in čas prijave.

Namen obdelave: obdelava podatkov in pošiljanja elektronskih sporočil za namene trženja in oglaševanja, pošiljanja elektronskih sporočil z obvestili o novicah, pomembnih informacijah o našem poslovanju in ponudbi, člankih in drugih informacijah s področja našega delovanja.

Podlaga za tovrstno obdelavo podatkov je privolitev posameznika (točka (a) 1. odstavka 6. člena GDPR). Ob izpolnjevanju obrazca na spletni strani, ob izpolnitvi vprašalnika pred vadbo oziroma kasneje, s posebnim pisnim soglasjem označite, da soglašate, da INFRAFIT vaš naslov elektronske pošte uporablja za namene obveščanja, oglaševanja in teženja ter s tem hkrati izjavite, da ste seznanjeni s tem, da se lahko od e-novičk kadarkoli odjavite, in sicer tako, da pošljete elektronsko sporočilo z zahtevo na info@infrafit.si ali kliknete na označeno povezavo »Odjava«, ki se nahaja na dnu vsakega elektronskega sporočila.

INFRAFIT e-novičke pošilja izključno osebam, ki so na spletni strani, osebno ali na drug način dale svojo privolitev in izrecno soglašajo, da se jim na elektronski naslov pošiljajo tovrstna elektronska obvestila.

Rok hrambe: podatke hranimo do vašega preklica privolitve za tovrstno obdelavo podatkov, ki ga lahko podate tako, da se od prejemanja novic odjavite. To storite na način, da kliknete na označeno povezavo »Odjava«, ki se nahaja na dnu vsakega elektronskega sporočila ali pisno zahtevo pošljete na info@infrafit.si.

 1. Izvajanje storitve in obravnava stranke

Ko se uporabnik naroči na storitve INFRAFIT, bodo z namenom opravljene vadbe ali drugo, uporabljeni osebni podatki uporabnikov.

Ob izpolnitvi vprašalnika pred predvidenim terminom vadbe in ter tekom in po zaključku obravnave obdelujemo vaše naslednje osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefon, elektronski naslov ter podatke, ki jih potrebujemo za strokovno in celovito obravnavo.

 

Namen obdelave: z namenom celovite obravnave, ki vključuje vadbo in obravnavo tekom ter po zaključku termina oziroma z namenom opravljanje storitve, na katero ste se naročili.

Podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, dane z izpolnjenim vprašalnikom pred predvidenim terminom vadbe ter tudi na pogodbeni podlagi, ki je potrebna za izvršitev pogodbe z uporabnikom ali z našim naročnikom.

Rok hrambe: podatke hranimo v skladu z določbami veljavne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov in varstvu podatkov.

 1. Ocena opravljenih storitev

V primeru,  da se uporabnik strinja ob zaključku procesa oddaje Rezervacijskega obrazca oziroma povpraševanja za samoplačniško storitev ali sorodnega procesa na Spletni strani, se lahko uporabnika pozove k oddaji ocene oz. mnenja o opravljeni storitvi po tem, ko bo storitev zaključena. Uporabnik spletnega mesta se prostovoljno odloči, ali bo na vprašanja odgovarjal in podal mnenje, ali ne.

Namen obdelave: za namen pošiljanja vprašalnika uporabniku po elektronski pošti, izvajalec obdeluje osebne podatke posameznika, in sicer njegov elektronski naslov, termin storitve (če je podatek na voljo) in informacije o storitvi, ki jo je uporabnik koristil. Namen zbiranja tovrstnih osebnih podatkov je tudi zaradi analize zadovoljstva glede opravljene storitve.

Podlaga za tovrstno obdelavo podatkov je privolitev posameznika (točka (a) 1. odstavka 6. člena GDPR).

Rok hrambe: Po izpolnjenem in vrnjenem vprašalniku uporabnika se ti podatki izbrišejo, saj je bil namen uporabe dosežen in niso več potrebni za nadaljnjo obdelavo.

 1. Podatki uporabnikov/strank – omejitev odgovornosti upravljavca

Vsi podatki, ki jih posredujete INFRAFIT, vključno z informacijami in gradivom posredovanim v okviru vaših vprašanj, odgovorov, prošenj za posredovanje informacij in komentarjev (v nadaljevanju “Vsebina uporabnika”) je vaša izključna odgovornosti in za njih INFRAFIT ne odgovarja. Uporabnik je izključno odgovoren za podatke, ki jih posreduje v aplikaciji ali prek nje in posledično prevzema vso odgovornost za točnost in ažurnost tako posredovanih podatkov.

Z uporabo Spletne strani soglašate in potrjujete, da ste v celoti odgovorni za vso vsebino, ki nam jo posredujete. INFRAFIT ne nadzira Vsebine uporabnikov in ne jamči za njeno natančnost, celovitost in kakovost. INFRAFIT ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi jo lahko imelo vaše zanašanje na posredovane informacije in podatke.

O domnevnih kršitvah v povezavi z Vsebino uporabnika nas prosimo obvestite na elektronski naslov: info@infrafit.si. Vsebina, ki nam jo posredujete, bo prebrana, podatki pa uporabljeni in zbrani samo s stran INFRAFIT ali s strani INFRAFIT pooblaščenih oseb za namen reševanja domnevne kršitve v povezavi z Vsebino uporabnika.

 1. Hramba osebnih podatkov

INFRAFIT vaše osebne podatke hrani v skladu z enim izmed spodaj naštetih obdobij hrambe:

 • v primeru, ko se vaši podatki obdelujejo zgolj na podlagi vaše izrecne privolitve, do preklica privolitve k obdelavi osebnih podatkov z vaše strani,
 • v primeru, ko je bil namen, za katerega so bili osebni podatki pridobljeni, že izpolnjen, pa pred tem ni prišlo do preklica privolitve k obdelavi osebnih podatkov, do izpolnitve namena ali
 • v kolikor je hramba osebnih podatkov potrebna za zavarovanje interesov INFRAFIT v zvezi z vsebino komunikacije začete preko kontaktnega obrazca, do poteka rokov za uveljavljanje vaših pravic in obveznosti ali pravic in obveznosti INFRAFIT.

Po preteku obdobja hrambe osebnih podatkov bo INFRAFIT podatke trajno izbrisal, anonimiziral ali blokiral dostop do njih, s tem pa osebnih podatkov ne bo več mogoče povezati z vami.

 1. Upravljavec in pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko na podlagi pogodbe v obdelavo zaupamo našim skrbno izbranim pogodbenim partnerjem, ki zagotavljajo zadostna jamstva za ustrezen nivo varstva osebnih podatkov in njihovo zakonito obdelavo. Prav tako lahko vaše osebne podatke delimo s pooblaščenimi revizorji in zunanjimi svetovalci.

Vaših osebnih podatkov ne iznašamo v tretje države. Pred morebitnim prenosom vas bomo o tem izrecno obvestili in zaprosili za soglasje.

 

 1. Pravice uporabnika v zvezi z zbranimi osebnimi podatki

Skladno z GDPR in trenutno veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, imate v povezavi z vašimi osebnimi podatki, naslednje pravice:

a) Pravica do dostopa do osebnih podatkov,

b) Pravico do popravka, če so osebni podatki netočni,

c) Pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),

d) Pravico do omejitve obdelave,

e) Pravica do preklica privolitve,

f) Pravico do informacije o prenosljivosti podatkov,

g) Pravico do ugovora in pritožbe Informacijskemu pooblaščencu.

Vse zahteve s katerimi želite uveljavljati katerokoli izmed zgoraj naštetih pravic lahko posredujete na info@infrafit.si. INFRAFIT si pridržuje pravico, da pred nadaljnjim postopanjem glede vaše zahteve preveri vašo identiteto:

a) pravica do dostopa do osebnih podatkov

 

Vsak uporabnik ima pravico, da se seznani ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in če se obdelujejo, ima pravico dobiti dostop do osebnih podatkov (vpogled ali posredovanje kopije osebnih podatkov) in informacije o naslednjem: namen obdelave, vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, o osebah, ki vaše osebne podatke obdelujejo (uporabniki ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki), o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij hrambe, o obstoju pravice do popravka, pravice do izbrisa in pravice do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov, o pravici do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov, o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če osebni podatki niso bili pridobljeni neposredno od vas in o morebitnem obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

b) pravica do popravka, če so osebni podatki netočni

 

Vsakdo ima pravico, da v primeru, da osebni podatki posameznika, ki niso točni ali so nepopolni, od INFRAFIT zahteva, da se takšni podatki popravijo ali dopolnijo.

c) pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

 

Izbris celote osebnih podatkov, ki so v zvezi s posameznikom za obdelavo na voljo INFRAFIT, sme posameznik zahtevati v naslednjih primerih:

 • če je namen obdelave, za katerega so bili posameznikovi osebni podatki zbrani, prenehal,
 • če je posameznik preklicali privolitev k obdelavi osebnih podatkov in za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
 • če je posameznik obdelavi osebnih podatkov ugovarjal in so izpolnjeni vsi z zakonom določeni pogoji (primeri ko upravljavec nima pravice zavrniti posameznikovega ugovora)
 • če je INFRAFIT osebne podatke obdeloval na nezakonit način (brez pravne podlage) ali
 • če je izbris osebnih podatkov zahtevan kot pravna obveznost INFRAFITa, ki mu jih nalaga pravo države članice (ki velja za INFRAFIT) ali pravo EU.

d) pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

 

Obdelavo posameznikovih osebnih podatkov sme posameznik kadarkoli omejiti, v kolikor:

 • podatki, ki se obdelujejo niso pravilni, nepravilnost podatkov pa se nanaša na obdobje, ki ga INFRAFIT kot obdelovalec podatkov lahko preveri, in ko uveljavljate pravico do ugovora ali popravka, in sicer v vmesnem času odločanja o tej pravici, ali
 • se podatki obdelujejo nezakonito, vendar hkrati ne želite, da upravljavec vaše podatke izbriše, ali
 • ko upravljavec podatkov ne potrebuje več, jih pa vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, INFRAFIT kot obdelovalec osebnih podatkov pa teh podatkov ne potrebuje več, saj je namen obdelave prenehal.

Omejitve ni mogoče zahtevati, če obstaja pravna podlaga za obdelavo v zakonu ali v privolitvi.

e) Pravica do preklica privolitve

 

Privolitev k obdelavi osebnih podatkov, ki jo je posameznik dal  za obdelavo osebnih podatkov, lahko kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve zakonito izvajala do njenega preklica.

 

f) Pravica do informacije o prenosljivosti podatkov

 

Svoje osebne podatke, ki se obdelujejo s strani INFRAFIT, sme posameznik kadarkoli zahtevati v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Tako pridobljene osebne podatke sme posameznik kadarkoli posredovati drugemu upravljavcu oziroma zahtevati, da se podatki posredujejo neposredno drugemu obdelovalcu (kadar je to tehnično izvedljivo), ne da bi vas INFRAFIT pri tem oviral.

Ta pravica se zlasti nanaša na primere, kadar upravljavec obdeluje osebne podatke z avtomatiziranimi sredstvi na podlagi privolitve posameznika oziroma zaradi pogodbe,.

Prenosa ne morete zahtevati, če bi s tem negativno vplivali na pravice in svoboščine drugih.

 

g) Pravica do ugovora in pritožbe Informacijskemu pooblaščencu

 

Ugovor obdelavi osebnih podatkov je povezan z obdelavo osebnih podatkov na pravni podlagi zakonitih interesov javnega ali zasebnega sektorja (člena 6 (1f) ali (1e) Uredbe). Ugovora ne morete uveljavljati, če ne gre za obdelavo, ki bi potekala na podlagi zakonitega interesa, temveč poteka na drugi pravni podlagi, npr. na privolitvi.

Pravica do ugovora torej daje posamezniku možnost, da ugovarja obdelavi, ki se izvaja na podlagi zakonitih interesov, upravljavec pa mora takoj prenehati izvajati obdelavo, razen če dokaže, da obstajajo nujni legitimni razlogi za obdelavo.

Kadar posameznikove podatke INFRAFIT obdeluje za namen neposrednega trženja, lahko posameznik taki obdelavi kadar koli ugovarja, INFRAFIT pa mora v primeru ugovora takoj prenehati z obveščanjem.

Vaše osebne podatke bo v primeru ugovora INFRAFIT prenehal obdelovati, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi posameznika, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

V kolikor menite, da INFRAFIT z vašimi zbranimi osebnimi podatki ne ravna na način, predpisan z relevantnimi zakonskimi določbami, lahko podate pritožbo Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

 1. Sprememba Politike zasebnosti

Pridružujemo si pravico, da kadarkoli spremenimo ali dopolnimo to politiko zasebnosti in zato svetujemo stalno in redno spremljanje te Politike zasebnosti.

INFRA FIT STUDIO d.o.o., Žalec, maj 2023

Niste popolnoma prepričani?

Izkoristite brezplačen prvi posvet in prvi trening

Zavedamo se, da je včasih odločitev za začetek treninga težko sprejeti, za to pa obstaja več razlogov.

V kolikor še niste prepričani, da bi vadbo zaupali nam, vas vabimo na brezplačen prvi posvet in brezplačen prvi trening.